• Lidmaatschap

 •  

  Beste basketbalfan,

  Allereerst willen we je bedanken voor de interesse, die je hebt in onze vereniging. Namens het bestuur en alle leden heten we je van harte welkom. Wij vertrouwen erop dat je je snel thuis zult voelen bij onze vereniging en dat je veel plezier zult beleven aan deze fantastische sport. 

  Graag delen we het volgende met je, om alle activiteiten, werkzaamheden, etc. goed te laten te verlopen, moeten veel dingen geregeld worden. Een groot aantal vrijwilligers ondersteunt onze club al door één of meerdere taken te vervullen. Een vereniging als Jugglers kan dan ook niet bestaan zonder deze vrijwilligers. En zoals veel verenigingen merken we dat het steeds moelijker wordt om mensen enthousiast te maken voor deze taken.

  Daarom is het goed om te weten dat je als lid ook bijdraagt aan het uitvoeren van enkele van deze taken. Als onderdeel van het lidmaatschap van Jugglers oefen je (spelende leden en ouders/ verzorgers van jeugdleden) minimaal 5 uur per seizoen een taak of functie uit voor de Jugglers. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld tafelen of kanine dienst. 

  Ben je enthousiast geworden en wil je lid worden van onze mooie club, meld je dan aan via onderstaande link 'AANMELDFORMULIER'.
  Heb je nog niet met een training meegedaan? Vul dan via de keuze 'Contact' het Contactformulier in en je ontvangt zo spoedig mogelijk informatie over gratis trainingen met bijbehorende trainingstijden.

  Onder het aanmeldformulier vind je aanvullende praktische informatie.

 • Untitled Document
  Bestuur : Het bestuur bestaat uit minimaal 5 personen en wordt elk jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering benoemd. De huidige samenstelling staat vermeld op deze site.
  Clubkleding : Het tenue bestaat uit wit shirt en witte broek met  blauwe bies. De kleding is verkrijgbaar via de vereniging bij je trainer.
  Leeftijdsindeling : U8 (t/m 7 jaar)
  U10 (8 t/m 9 jaar)
  U12 (10 t/m 11 jaar)
  U14 (12 t/m 13 jaar)
  U16 (14 t/m 15 jaar)
  U18 (16 t/m 17 jaar)
  U20 (18 t/m 19 jaar)
  U22 (20 t/m 21 jaar)
  senioren (22 jaar en ouder)
  De leeftijd voor de teamindeling wordt vastgesteld op 1 januari van het lopende seizoen.
  Teamindeling en trainers : De teamindeling wordt voor het begin van het seizoen verstuurd aan alle leden. De trainers worden vermeld bij bovengenoemde teamindeling.
  Trainingen : De trainingen vinden voornamelijk plaats in de Deppenbroekhal of in verschillende gymlokalen op doordeweekse avonden. Verzuimen van een training alleen in overleg met trainer(ster).
  Competitie : De thuiswedstrijden worden op zaterdag en zondag gespeeld in de Deppenbroekhal. Uitwedstrijden overwegend in de regio Twente en de Achterhoek.
  Vervoer : Bij jeugdleden worden bij het vervoer naar uitwedstrijden de ouders van deze leden ingeschakeld. Indien nodig wordt een beroep gedaan op senioren. De organisatie berust bij de trainer/coach.
  Timers en scorers : Voor elk lid geldt de verplichting om op te treden als timer/scorer bij de diverse thuiswedstrijden. Berichtgeving hierover vindt plaats via de clubkrant.
  Scheidsrechters : Zoals bij elke sport zijn er scheidsrechters nodig om een wedstrijd te leiden. Vanaf het niveau van U18 is men VERPLICHT een scheidsrechterscursus te volgen en af en toe een wedstrijd te fluiten. Berichtgeving via de clubkrant. Cursuskosten zijn vanzelfsprekend voor rekening van de vereniging.
  Keuring : Medische sportkeuring is niet verplicht. Wij raden al onze leden aan zich regelmatig door een arts te laten keuren voor het beoefenen van sport. Het bestuur wijst erop dat iedereen voor eigen risico en verantwoordelijkheid sport bedrijft.
  Contributie : U8 147,35 per seizoen
  U10 161,16 per seizoen
  U12 174,31 per seizoen
  U14 189,91> per seizoen
  U16 206,91 per seizoen
  U18, U20 220,06 per seizoen
  U22, Senioren 269,42 per seizoen
  Trainende leden 140,73 per seizoen
  Donateur leden 52.41 per seizoen
  Proeflid 7.29 per maand
  Recreatief 140,73 per seizoen
  Bij aanmelding is € 5,- (jeugd t/m U20) /  € 10,- (U22 + senioren) inschrijfkosten verschuldigd.
  Bondsafdracht : U8, U10, U12 36,55 per seizoen
  U14, U16, U18, U20 54,47 per seizoen
  U22, SENIOREN 72,32 per seizoen
  Trainende leden 23.33 per seizoen
  Donateur leden 23,33 per seizoen
  Proefleden 8,12 per seizoen
  Recreatief 24,52 per seizoen
  In tegenstelling tot het contributiedeel (per maand / half jaar / jaar) wordt de bondsafdracht voor het lopende seizoen in één keer geind. Deze afschrijving vindt elk seizoen begin oktober plaats. Ieder lid (behalve introductieleden) is bondsafdracht verschuldigd.
  Inning contributie : De betaling vindt plaats middels een automatische bankafschrijving naar keuze per maand / kwartaal / halfjaar of  jaar. De door Jugglers verschuldigde bondsafdracht voor de leden, wordt begin oktober geind en kan niet in termijnen betaald worden. Wanneer er volgens u ten onrechte een afschrijving heeft plaatsgevonden, dan kunt u binnen 8 weken bij de eigen bank een verzoek doen om dit bedrag terug te laten boeken. Bij betalingsachterstand van meer dan één  maand kan men worden geweerd van trainingen en wedstrijden tot de ontvangst van de betaling.
  Seizoen : Het verenigingsjaar loopt van 1 juni t/m 31 mei
  Opzegging lidmaatschap : Schriftelijk of via email tc@jugglers.nl bij het secretariaat  vóór 1 juni van het lopende seizoen. Bij afmelding tussentijds blijft men contributie verschuldigd voor het gehele verenigingsjaar (t/m 31 Mei ). Uitgezonderd zijn de Introduktieleden (maandelijkse opzegging).
  Gezinskorting : Elk derde en volgende lid uit een gezin speelt en traint voor de halve prijs (dit geldt niet voor introductieleden).