• In Memoriam coach Peter Sharkey

  “Basketball is a game of habits, based on sound fundamentals”

   coach Peter Sharkey

  Afgelopen vrijdag is coach Peter Sharkey uit Fresno Californië na een ziekbed overleden.

  Voor honderden basketball talenten heeft hij erg veel betekend met zijn zeer gedetailleerde kennis over het spel. Coaching van jonge spelers-/ speelsters was zijn passie. Ieder basketballkamp en elke clinic van hem was inspirerend en een genot om bij te wonen. Humor, passie, motivator, kennis en kennisoverdracht, uitdagend maar consequent. Een man van details, van grote teen tot kruin.

  Ook voor Twente en specifiek “The Jugglers” heeft hij daarin veel betekend, door sinds 1992 meerdere clinics te geven en intensieve trainingen in basketballkampen.

  Zijn belangrijkste les:
  “Basketball is a game of habits, based on sound fundamentals”.
  Basketbal is een spel van gewoontes, gebaseerd op goede basistechnieken.
  Goede coaches die hieraan uitvoering geven, werden door hem “het zout der aarde” genoemd.  

  Zijn liefde voor het spel, maar meer dan alles de ontwikkeling van jeugdige talenten, is onvervangbaar.

  Ook voor mij persoonlijk heeft hij veel betekend, ik heb een vriend verloren en ga hem missen.

  Constant van Loenen

  (“The flying Dutchman” P.S.)

   English
  “Basketball is a game of habits, based on sound fundamentals"
  coach Peter Sharkey

  Last Friday, Fresno California coach Peter Sharkey passed away after an illness.
  He has meant a lot to hundreds of basketball talents with his very detailed knowledge of the game. Coaching young players/players was his passion. Every basketball camp and clinic of his was inspiring and a joy to attend. Humor, passion, motivator, knowledge and knowledge transfer, challenging but consistent. A man of details, from big toe to crown.
  He has also meant a lot for Twente and specifically "The Jugglers", by giving several clinics since 1992 and intensive training in basketball camps.

  His most important lesson:
  “Basketball is a game of habits, based on sound fundamentals”.
  Good coaches who implement this were called “the salt of the earth” by him.

  His love for the game, but more than anything the development of youthful talents, is irreplaceable.

  He also meant a lot to me personally, I have lost a friend and I will miss him.

  Constant van Loenen
  (“The flying Dutchman” P.S.)