• Privacyverklaring EBV The Jugglers

    Dit is de privacyverklaring van EBV The Jugglers, gevestigd te Enschede ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer  40073036 hierna te noemen: Enschedese Basketbalvereniging 'The Jugglers'.

     

    Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief die via de website) van EBV The Jugglers en geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

    Jugglers gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

    Jugglers vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar deelnemers, vrijwilligers, leden, sponsoren en overige relaties – ‘de betrokkenen’- met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop jouw gegevens door ons worden verwerkt. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG ons stelt. Je kunt je persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, inzien, laten wissen of wijzigen.