• Vrijwilligers

 •  

  Om alle activiteiten, werkzaamheden, etc. goed te laten te verlopen, moeten veel dingen geregeld worden. Een groot aantal vrijwilligers ondersteunt onze club al door één of meerdere taken te vervullen. Een vereniging als Jugglers kan dan ook niet bestaan zonder deze vrijwilligers. En zoals veel verenigingen merken we dat het steeds moelijker wordt om mensen enthousiast te maken voor deze taken.

  We maken met elkaar deze club, samen dragen we bij aan een vereniging die een groot aantal mensen, en met name op dit moment kinderen, in staat stelt om deze prachtige sport te spelen. Daarom nogmaals een dringende oproep aan ieder om hieraan zijn of haar eigen bijdrage te leveren. Mocht je geïnteresseerd zijn meld je dan aan via info.jugglers.nl. We nemen dan contact met je op om door te praten waar je interesse ligt.

  Verplichting uitvoeren taken door leden en ouders/verzorgers van jeugdleden

  Als lid ben je verplicht om een aantal vrijwilligerstaken uit te voeren. Als onderdeel van het lidmaatschap van Jugglers oefent de vrijwilliger (spelende leden en ouders/ verzorgers van jeugdleden), minimaal 5 uur per seizoen een taak of functie uit voor Jugglers.  

  Taken die we daarbij verdelen zijn tafelen, scheidsrechteren, kantinedienst. En natuurlijk zouden we graag een ieder willen uitnodigen om structureel bij te dragen aan onze club, door zitting te nemen in een van onze commissies.

  VOG

  Ouders willen het beste voor hun kinderen. Voor de sociale ontwikkeling, de beweging, extra vaardigheden of voor het uitoefenen van een hobby worden kinderen door ouders bij sportorganisaties aangemeld. Daarmee dragen ze de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het kind over aan de vereniging. Voor de ene ouder weegt dat zwaarder dan voor de andere ouder. Maar in alle gevallen willen ouders dat het kind niks overkomt.

  Iedereen is welkom en zou zich welkom moeten voelen bij The Jugglers. In de praktijk blijkt dat niet altijd zo te zijn. Hoe zorg je voor een veilig sportklimaat voor iedereen binnen de verenging? Hier ligt een belangrijke taak, die in het kader van Veilig sportklimaat van de NBB door The Jugglers is opgepakt en uitgewerkt.

  Hoe voorkom je ongewenst, onveilig gedrag en waar moet je dan aan denken? O.a. pesten, discriminatie, ongewenst en seksuele intimidatie, hoe ga je adequaat om met de gevolgen als je er mee geconfronteerd wordt.

  We kunnen helaas niet altijd voorkomen, maar wel de kans zo klein mogelijk maken, door een vrijwilligersbeleid en gedragscodes op te stellen.

  Het grote voordeel van het opschrijven van een vrijwilligersbeleid is dat iedereen volgens dat beleid wordt behandeld. We hebben vastgesteld welk gedrag we wel en niet willen zien bij The Jugglers en dit vastgelegd in de gedragscode. Samen met een vrijwilligersovereenkomst wordt dit in een vrijwilligersmap aan alle vrijwilligers aangeboden en ondertekent. Door de vereniging wordt er dan samen met de vrijwilliger een VOG (verklaring omtrent goed gedrag) aangevraagd.

  Mocht je vrijwilliger worden bij The Jugglers, dan word je benaderd, om het vrijwilligersverdrag te ondertekenen.